Stillingsinstrukser

Alle ansatte er ansvarlig for å sette seg inn i stillings innstruksen som er gjeldende for sin stillingsbeskrivelse og den generelle innstruksen som gjelder for alle ansatte

Generell instruks

ped leder 2014 (2)

nest leder 2014 (2)

daglig leder 2014 (2)

asistent fagarbeider 2014 (2)