Visjon & Verdier

VISJON FOR SNØMYRA BARNEHAGE

Utarbeidet av foreldre og personal i Snømyra barnehage

 Alle skal bli møtt av:

 •          Kvalitet
 •          Service
 •          Humor og glede

 

Hva er kvalitet? 

 •          Personalet er ansatt over lang tid i barnehagen
 •          De ansatte er tilstede sammen med barna
 •          Personalet viser omsorg og kjærlighet
 •          Vi ser voksne i lek og samspill sammen med barna
 •          Foreldre ser at barna lærer nye ting
 •          Foreldre har kunnskap om deres barn, dette blir bl.a. formidlet på foreldresamtaler
 •          Foreldre og barn blir sett i hente og bringesituasjoner
 •          De voksne ser det enkelte barnet, og hva det trenger
 •          Barna henvender seg til de voksne og viser at de er trygge
 •          Godt samarbeid og god og åpen dialog mellom barn, foresatte, ansatte og ledelse
 •          Personalet viser kompetansen de har, gjennom planer, dokumentasjon, i dialog med                   barn, foresatte og i det praktisk arbeid
 •          Barn og vokse blir møtt med respekt og blir sett på med den samme verdi
 •          Det blir vektlagt skaperglede og kreativitet
 •          Barnet blir sett og hørt for den de er og de behov det har i enhver situasjon.
 •          De voksne er lidenskapelige opptatt av barna
 •          Film, hjemmeside, bilder, mnd. planer, årsplaner skal ha høy kvalitet

 

Hvordan yter du service? 

 •          Viser høflighet og er blid, sier” hei”
 •          Svarer på spørsmål og følger opp eventuelle lovnader
 •          Viser forståelse og lytter til foreldres tanker og meninger
 •          Forteller om barnas dag
 •          Viser fleksibilitet
 •          Tar imot besøkende med” hei” og” hva kan jeg hjelpe deg med”?
 •          Går i møte og viser alle besøkende den samme respekt og interesse
 •          Viser høflighet og hjelpsomhet
 •          Presenterer barnehagen og seg selv i telefonen
 •          Bruke blid og glad stemme når vi snakker
 •          Ta imot beskjed og bringe den videre til rett person/avdeling

 

Humor og glede - hvorfor og hvordan?

 •          Selvironi; vi tar ikke oss selv så høytidelig
 •          Sier positive ting til hverandre
 •          Har sosiale tilstelninger
 •          Det er lov å le med hverandre
 •          Vi bruker humor i samvær med barna
 •          Vi bruker humor i samlingsstunder
 •          Lage gøye tilstelninger for barna
 •          Humor og glede skal prege hverdagen
 •          Vi viser vår humor og glede i bringe og hentesituasjoner
 •          Gjennom bilder/hjemmesiden/film og cd
 •          Vi forteller hvordan vi har det her til foreldre og andre
 •          Positiv omtale av barn og voksne er med på å videreformidle at Snømyra barnehage er               en god barnehage preget av humor og glede

 

VERDIGRUNNLAG FOR SNØMYRA BARNEHAGE

Utarbeidet av foreldre og foresatte i barnehagen

 

Våre verdier

 •          Respekt
 •          Mot
 •          Samarbeid

 

Respekt

Å vise respekt vil si:

 •          Vi er åpne og ærlige
 •          Vi har forståelse for at mennesker tenker ulikt
 •          Har en ydmyk og ikke dømmende holdning ovenfor andre
 •          Å ha en holdning som sier at” alle er likeverdige”
 •          Å snakke med høflighet til alle mennesker både voksne og barn
 •          Vi møter barn og voksne med navn
 •          Lytte til det som blir sagt både fra barn og voksne og tar det på alvor
 •          Vi snakker til barna slik vi selv ønsker å bli snakket til
 •          Behandler alle individuelt
 •          Vi snakker ikke om barnet som om barnet ikke var tilstede
 •          Ærlighet, vi sier ifra til den det gjelder
 •          Å be om unnskyldning

 

 Hva er å være modig?

 •          Tørre å ta utfordringer
 •          Tørre å være ærlig ovenfor andre
 •          Være ærlig med egne styrke og svakheter
 •          Tørre å være seg selv på godt og vondt
 •          Tørre å stoppe andre, når det snakkes negativt om andre
 •          Tørre å si fra om vi er uenige
 •          Minne hverandre på ting vi har bestemt
 •          Tar tak i konfliktene
 •          Å tørre å spørre om hjelp tørre å BRY oss om barn, foreldre og kolleger

 

 Hva vil det si å samarbeide?

 •          Å se på barnehagen som en enhet
 •          Jobbe mot et felles mål
 •          Regne med å stole på og respektere hverandre
 •          Spørre om råd, veiledning og hjelp
 •          Å løfte hverandre, og inspirerer hverandre
 •          Å kommunisere … ærlig kommunikasjon/god i tydelige beskjeder
 •          At alle følger det som er blitt bestemt i felleskap
 •          Vi bruker hverandres ressurser/erfaringer
 •          Å ha en god dialog med våre samarbeidspartnere som er både foreldre, kolleger og                     utenforstående instanser.

 

 "Du får meg tilbake som den du sier at jeg er!"