Visjon & Verdier

" Vi vil begeistre, utrette og ha betydning "

Verdien av lek i barns liv er så viktig slik vi ser det, at mye av barnehagens pedagogiske praksis utformes med lek som bakteppe.

VÅRE VERDIER

Begeistre

Vår barnehage skla preges av undring og entusiasme. Barn og foreldre skal møtes av ansatte med relasjonskompetanse og et personal som er lidenskapelig opptatt av å skape hverdagsmagi og gylne øyeblikk sammmen med barna.

Utrette

Våre medarbeidere våger å se, skape handling og mener gode relasjoner er grunnsteinen for å få til store og små ting sammen.

Ha betydning

Personalet er faglig sterke og oppleves som en trygg havn for barn og foreldre. Vi bryr oss om hverandre og skaper gode opplevelser sammen

Emil til Alfred: "Det var gode dager, det var dårlige dager. Men du var der alltid"