Styringsdokumenter

Våre styringsdokumenter som er førende for driften

Lov om barnehager https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64    

Rammeplan for barnehager     ny-rammeplan-

Årsplan for snømyra barnehage: Årsplan 2022 og 2023 

Lokal årsplan for barnehagene i vennesla   lokalrsplan09-11pdf

Plan for språk og leseutvikling 4-8 år   Språkplan_2011

Handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø: Handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø