Dugnadsreglement

Dugnadsreglement 24.05.2023

Snømyra er en foreldreid barnehage, hvor dere foreldre er en stor del av barnehagen. Tar vi et tak sammen får vi en fantastisk barnehage som forvalter pengene på best mulig måte. Til beste for barn. Barnehagen sparer mye penger på dugnad. Disse pengene går rett tilbake til barna deres.Penger spart gjør barnehagen i stand til å oppgradere barnas leke arena som utelekeplass,leker osv

 

Det lages ei liste hvor alle foreldre skriver seg opp på hva de ønsker å bidra med Dugnadsleder tar kontakt og organiserer dugnader

I løpet av barnehageåret  arrangeres det 1 felles dugnader. De som ikke har anledning til å møte da kan gjøre enkelt forefallende arbeid- ta kontakt med avdelingen eller nestleder leder.

Det er viktig å gjøre ferdig påbegynt arbeid. Det er en fordel at alle tar ansvar for å gjøre jobben ferdig .

Det har vist seg å være litt tungt å gjøre ferdig jobber som andre har begynt på..

Uten den innsatsen som foreldrene har utført på dugnad hadde vi ikke hatt den barnehagen som vi har i dag. Det er utrolig viktig at det blir gjort skikkelig arbeid først som sist, ellers blir det bare merarbeid.

Det er den enkeltes ansvar å jobbe nok. Alle må selv passe på å skrive opp utført dugnadstimer på lista i garderoben.

Uansett hva du kan utføre skal vi finne noe å gjøre for alle.

se dugnadsreglementet under

Dugnadsreglement 2023