Dugnadsreglement

Dugnadsreglement 29.04.15

Det lages ei liste hvor alle foreldre skriver seg opp på hva de ønsker å bidra med Dugnadsleder tar kontakt og organiserer dugnader

I løpet av et år arrangeres det 3-4 felles dugnader. De som ikke har anledning til å møte da kan gjøre enkelt forefallende arbeid- ta kontakt med avdelingen eller daglig leder.

Gjør ferdig påbegynt arbeid. Det er en fordel at alle tar ansvar for å gjøre jobben ferdig .

Det har vist seg å være litt tungt å gjøre ferdig jobber som andre har begynt på..

Uten den innsatsen som foreldrene har utført på dugnad hadde vi ikke hatt den barnehagen som vi har i dag. Det er utrolig viktig at det blir gjort skikkelig arbeid først som sist, ellers blir det bare merarbeid.

Det er den enkeltes ansvar å jobbe nok. Alle må selv passe på å skrive opp utført dugnadstimer på lista i garderoben.

Uansett hva du kan utføre skal vi finne noe å gjøre for alle.

se dugnadsreglementet under

Dugnadsreglement 19.03.19