Betaling/søknad om reduksjon

Priser på barnehageplass og søknad om reduksjon finner du på kommunen sin side. Linken finner du her:

https://www.vennesla.kommune.no/soek-redusert-foreldrebetaling.415563.no.html