Barneforsikring

Se link under hva barneforsikringen dekker. Når en ulykke oppstår fyller ansatte eller foreldrene (om det skjer hjemme) ut skademelding som barnehagen sender til forsikringsselskapet. Etter dette er den en sak mallom foreldre og forsikringsselskapet.

Vi har tegnet ulykkeforsikring for alle barna gjennom PBL se link

 

Barneulykke heltid

barneulykke hetid - engelsk 

Barnehage_Ulykke_2021 Skjema