Sykdom

Reglement ved barns sykdom. I løpet av et barnehageår vil barna stadig bli utsatt for smitte , og syke blir vi alle. Vi ønsker å redusere omfanget av sykdom . Derfor er det viktig at ALLE foreldre leser nøye gjennom reglementet og forholder seg til dette. Det hjelper lite om bare noen gjør det. Vi vet at for noen kan det være vanskelig å være hjemme fra jobb, men sykdom kan vi dessverre ikke gjøre noe med. For små barn kan det være vanskelig å uttrykke hvor syke de er.