Velkommen til Snømyra barnehage

Snømyra barnehage skal stimulere ditt barn slik at det blir enda mer nysgjerrig og entusiastisk. Barnehagen har et godt læringsmiljø i naturskjønne omgivelser. Vårt personal skal inspirere, motivere og hjelpe barna til å utvikle seg sosialt, motorisk og kunnskapsmessig gjennom lek og bevegelse. Vi setter lek øverst på pallen.

Velkommen til Snømyra barnehage

Vi skal sørge for at ditt barn møter andre barn og voksne her i barnehage som til sammen vil utgjøre en verden som ditt barn oppfatter som trygg, morsom og utfordrende. Sammen skal vi utvikle vennskap og vi skal utforske små og store utfordringer, slik at barnet utvikler seg positivt i tiden vi får låne barnet ditt.

Historie

Barnehagen ble åpnet mars 1993. Det var da 27 barn fordelt på 2 avdelinger. Allerede året etter var det full drift i alle 3 avdelingene. August 1998 ble naturavdelingen (skautrollan) åpnet, da med 12 barn og 2 voksne. Høsten 2007 åpnet Vuggestua med 9 ettåringer og 3 voksne. Høsten 2011 stod nye 230 m2 ferdige Vi vokser stadig, og nå har barnehagen ca 108 barn i alderen 0-6 år fordelt på 5 avdelinger.


Barnehagen har aldersinndelte grupper

Det positive med dette er at flere av barna på samme avdelinger er på likt motorisk og språklig nivå. Det vil alltid være forskjeller blant barn i samme alder, men å tilrettelegge det pedagogiske arbeidet så det ‘treffer’ alle barna er lettere med en aldersbestemt gruppe. En annen positiv effekt dette har er at flere av barna blir opptatt av det samme i leken og hjelper hverandre med å utforske og prøve ut nye lekmønstre sammen.

Vuggestua (1-åringer)
Sukkermaur (1-åringer)
Skogsmaur (2- og 3 åringer)
Tusenbein (2 - og 3 åringene)
Bikuba (4 åringene)
Skautrollan (5 åringene)

Vårt pedagogiske grunnsyn er at alle barn er forskjellige og unike. Sammen med Rammeplanen fungerer dette grunnsynet som fundamentet for alt vi gjør. Vårt fundament har stor betydning for barnets trygghet, utvikling og trivsel i barnehagen.


Et trygt og inspirerende uteområde

Uteområdet vårt er laget med tanke på å stimulere barnets nysgjerrighet og lekelyst, og gi det mulighet til å bryne seg på morsomme og lærerike utfordringer. Alle våre apparater og aktiviteter bidrar til et trygt lekemiljø for barnet ditt. 

     


Bygget vårt er tilrettelagt for lek, aktivitet og hvile

I Snømyra vil alt utformes og tilrettelegges med én hensikt; å gi barnet ditt det aller beste barnehagetilbudet. Våre avdelinger har lyse og luftige rom som innbyr til lek og aktivitet, og som gir barnet ditt mulighet til å utfolde seg fysisk, kreativt, språklig og sosialt.

Barna har store lekeplasser og mange lekeområder hvor de kan leke i større og mindre grupper.. Vi har soveplasser både inne og ute for de minste.

I Snømyra Barnehager lager og serverer vi alle måltider, slik at du slipper å sende med matpakke til barnet ditt. Samlet gir dagens måltider et sunt og variert kosthold, med mye frukt og grønt.

Vi legger vekt på å stimulere sosial, språklig, motorisk og kreativ utvikling. Gjennom lek, aktiviteter og hverdagssituasjoner legger vi til rette for nye erfaringer og opplevelser, kunnskaper og ferdigheter som bidrar til utvikling. Samtidig passer vi på at barna føler trygghet og omsorg gjennom å bli sett, hørt, inkludert og støttet. 

 

Trygge rammer for lek og aktivitet

Vår viktigste oppgave er å sørge for at barnet ditt føler seg trygg. Denne trygghetsfølelsen skaper vi gjennom å være der barnet er, delta i lek og gi det opplevelsen av å bli sett og hørt. Gjennom å dele avdelingene i mindre barnegrupper, sørger vi for at hvert barn har tett voksenkontakt og god oppfølging gjennom dagen. I disse gruppene tilrettelegger vi aktiviteter og tilpasser innholdet etter barnas alder og utviklingsnivå. Derfor har vi alders inndelte avdelinger. Barnet ditt vil få mye oppmerksomhet, stor grad av medvirkning og læring, og ikke minst mange gode venner.

      

Et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse

I Snømyra har vi stort fokus på voksenrollen. Vi forsøker å være gode rollemodeller, og er opptatt av å skape et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse. Hos oss vil barnet ditt bli møtt av kompetente, engasjerte og kreative voksne, som sørger for en trygg og lekende hverdag. Vi er alltid der barnet er, og gir den støtten og omsorgen det trenger for å utfolde seg. 

Vi legger til rette for at barnet ditt kan lære og utvikle seg gjennom positive erfaringer og opplevelser i samspill med andre barn og voksne. I tillegg skaper vi oversikt og forutsigbarhet hos barnet gjennom pedagogiske verktøy, samt mulighet til medvirkning på egne aktiviteter. I Snømyra barnehage møter vi barna med respekt og ønsker å få frem det beste i hvert enkelt barn.

Trygghet og omsorg i sentrum

Barn har ulike interesser og behov avhengig av alder og utviklingsnivå. Derfor har vi valgt å ha aldersspesifikke avdelinger i Snømyra barnehage. 1 års avdelingen er i ett eget hus og har egen avskjermet utelekeplass. Det er her de fleste barna får sitt første møte med oss.

Vi fokuserer på primærbehovene trygghet og omsorg, som er viktig for å få en god start i barnehagen. Samtidig er dette en fase av oppveksten der barna tar store steg i utviklingen sin. Gjennom vår pedagogiske tilnærming stimulerer vi til læring og mestring gjennom lek, tilrettelagte aktiviteter og hverdagssituasjoner.

   

I Snømyra Barnehager har vi en sterk natur- og friluftsbasert kultur. Det å bevege seg i skog og mark, og benytte seg av naturen representerer sunne, gode og positive verdier. Uteaktiviteter er en viktig del av Snømyra Barnehage. Et aktivt uteliv er helsefremmende og skaper trivsel for både barn og voksne i barnehagen, samtidig som det gir barnet rom for å være utforskende, nysgjerrig og undrende. Barnehagen ligger i nærheten av natur og friluftsområde.

  

Vi har rutiner og systemer som gir deg innsyn i hva barnet ditt har gjort i dag

Etter å vært borte fra hverandre hele dagen, er gjensynet på ettermiddagen ett av høydepunktene for deg og barnet ditt. Barnet er fullt av nye inntrykk etter nok en innholdsrik dag hos oss, og du er full av nysgjerrighet på hva barnet ditt har gjort og opplevd mens dere var borte fra hverandre. I Snømyra barnehage vet vi hvor viktig dette er for deg, og har derfor rutiner og systemer som sørger for at du får dette innblikket.

 

Vi forteller deg alltid hva barnet ditt har vært med på i dag

Når du kommer og henter barnet ditt, forteller vi deg hva barnet har gjort i løpet av dagen. Skjedde det noe spesielt på turen i dag? Hvordan gikk det da dere bakte boller? 

 

Kid plan

Vi bruker Kid plan som kommunikasjonsverktøy mellom barnehage og foreldre. Her finner foreldrene planer, bilder og de kan registrere fravær og sende oss meldinger. 

Vi finner her godkjenninger, kontakter, info om barn og foreldre. Her kan vi svare på meldinger og sende meldinger når det skulle være noe.