Søk barnehageplass

Vil du søke barnehageplass bruker alle barnehagen i kommunen Visma. Er du i tvil om du vil søke hos oss, kan du ta kontakt med styrer Sigrid for en prat så du kan høre litt om hvordan vi har det her hos oss.

Søknadsskjema for barnehageplass i Vennesla kommune finner du på Vennesla kommune sin nettside.

Her er linken til nettsiden:

https://www.vennesla.kommune.no/