Trafikksikkerhet og trafikkopplæring

Trafikkopplæring i barnehagen innbefatter barn i alderen 1-6 år. Jevne drypp med trafikkopplæring vil kunne gi det enkelte barn bedre ferdigheter, kunnskaper og holdninger som fotgjengere og passasjer, og senere i livet som syklist og sjåfør i trafikkbildet.

Trafikkopplæring kan være så mangt. Holdninger og bruk av generelle regler i barnehagen kan eksempelvis overføres til holdninger og praktisering av trafikkregler.

Det er vi voksne og våre holdninger barna tar etter, derfor bør vi gå foran som gode forbilder. Dette gjelder både i barnehagen og også rundt om i hjemmene.

 

Grunnleggende trafikkregler og sikkerhetsutstyr

  •          Jeg går alltid på venstre side
  •          Jeg ser alltid til begge sider
  •          Jeg går alltid rolig over veien
  •          Jeg stopper alltid ved fotgjengerskiltet/ overgangen før vi går over
  •          Jeg stenger alltid porten inn til barnehagen
  •          Jeg rygger alltid bilen inn til parkering
  •          Jeg bruker alltid bilbelte (selv på korte turer)
  •          Jeg bruker alltid sykkelhjelm
  •          Jeg bruker alltid refleks/refleksvest

Kan du svare ja på alt dette, er du et godt forbilde for barna dine.