Tusenbeinet

Tusenbeinet er 3-årsavdelingen i snømyra barnehage. Vi er i år 23 barn og 6 voksne som holder til her.

3-åringene har et spennende liv, grovmotorikken begynner å falle på plass og nye muligheter åpner seg. Vi har klatrevegg både inne og ute som er veldig populært blant barna.

Vi vil at barna skal oppleve en følelse av mestring og oppmuntrer barnet til å utfordre seg selv under kontrollerte former under oppsyn av voksne. ‘’I leken er barnet et hode høyere enn seg selv’’ (Vygotskij) Med dette mener vi at leken for barnet oppleves mer som en tilstand i motsetning til en aktivitet. I denne tilstanden kan barnet på egenhånd, og i samspill med andre barn fungere som sin egen læremester. Dette er noe av grunnen til at leken er helt esensiell for både glede og læring!

Språket begynner å stor grad å falle på plass i løpet av 3-årsalderen og den kroppslige kommunikasjonsformen begynner å dele plass med den verbale. Vi ser an barnegruppen og tilrettelegger til språkutvikling, og er med på å oppmuntre barna til å snakke og undre sammen med andre barn og voksne. Vi arbeider med å la barn sette ord på følelser og hva de tenker, dette er viktig med tanke på sosial kompetanse, språkutvikling og empati. Ved å jobbe målrettet med språket tilrettelegger vi også for at barna skal ha et godt utgangspunkt til å leke rollelek og samarbeide i denne viktige lekformen.

Vi reiser på tur tirsdager og torsdager opp til vårt flotte område ‘'Skauen’’ der vi har varmehytte med peis og bøker, utedo, bålplass, stort nett og en skog å leke i.

Ellers deler vi ofte opp avdelingen i mindre grupper for å kunne gi mer oppmerksomhet til hvert enkeltbarn og være i stand til å kunne se hvert individuelle barn og tilrettelegge deretter.

Den nye rammeplanen belyser det forskningen har sagt i noen år nå - at barn er bedre til å; lære, memorere og få med seg mer av det som skjer i løpet av en ellers meget hektisk barnehagedag om de får hvilt. Vi tilrettelegger dagen slik at vi gir barna muligheten til å få en pust i bakken. Dette er ikke nødvendigvis soving, men kan være å ligge å lytte på lydbok eller rolig musikk.

Vi er stolte av å være engasjerte voksne med en genuin interesse for at barna våre skal komme i barnehagen å ha det godt. Knytte vennskap, lære, leke og føle seg ivaretatt!

progresjonsplan 3 år - Oppdatert

Når barna bytter avdeling innad i barnehagen og får nytt fysisk miljø og nye voksne og forholde seg til passer vi på at noen av de kjente voksne følger med over. Vi gjør oss også kjent med den nye avdelingen slik at overgangen skal være uten de store overraskelsene for barna. Vi ønsker og viderebygge tryggheten og relasjonene barna har til miljø og voksne.

Dette er bare en liten del av filosofien og praksisen vår her på Tusenbeinet. Skulle du lure på noe annet ta gjerne kontakt via mail eller telefon :)