Maurtua

Maurtua er avdelingen for 2-åringene. Dette er barnas første møte med "den store barnehagen". Hverdagen på maurtua preges av humor, glede og masse lek.

Vi er i år 25 herlige barn på Maurtua. Store deler av dagen er vi delt inn i to avdelinger: Sukkermaur og Skogsmaur. En vanlig dag hos oss bærer preg av mye omsorg, lek og læring. Når barnet ditt er 2 år er det mye som skal læres; hendene skal vaskes etter dobesøk, skoene skal stå på plassen sin, en må sitte på stolen når man spiser, vente på tur og være god mot andre m.m. Listen er lang på alt man skal lære. I barnehagen skjer denne læringen i samspill med andre barn og voksne. Vi bruker god tid og legger opp til at barna skal kunne klare mest mulig selv. 

Leken er viktig og er en kilde til læring. Vi setter LEK øverst på pallen! 
Gjennom lek øver barna seg på livet, og det er spennende. Vi ønsker å inspirere og legge til rette for mye lek på Maurtua. 

       

I løpet av året jobber vi med nøkkelord. Disse henger rundt på avdelingen og byr på mange gode samtaler. Vi innreder også rommene etter det barna interesserer seg for. Rommene kan derfor endre seg flere ganger i løpet av året. 

På Maurtua har vi fokus på små grupper. Vi bruker store deler av dagen i små grupper. Dette gjør vi for å oppnå en bedre lek, for å kunne se enkeltbarn og for å skape gode og trygge relasjoner. Vi har fokus på konstruksjonslek, rollelek, litteratur og grovmotoriske aktiviteter. 

 

        

 

Når barnet ditt sier: " Idag har jeg bare lekt", da har barnet ditt lært noe om:

 • turtaking
 • følge spilleregler
 • ta imot beskjeder
 • løse konflikter
 • lyttet til
 • lytte
 • fordele roller
 • bearbeidet følelser
 • prøve og feile
 • oppleve mestring
 • tilegnet seg kunnskap
 • brukt fantasien
 • Vist omsorg
 • opplevd glede og humor
 • Øvet seg på å kommunisere
 • Vært en del av et fellesskap
 • Bygget selvtillit
 • Opplevd samspill mellom barn-barn og barn-voksen. 

 

På Maurtua jobber vi med overgangen til tusenbeinet. Vi bruker rommene ukentlig gjennom hele året, vi går på besøk og får besøk. Målet er at halvparten av de voksne på maurtua følger med over på tusenbeinet for at overgangen til ny avdeling skal bli så god som mulig for barnet.  


I forhold til hviling legger vi til rette for soving for toåringene. Dette gjør vi i forhold til barnas behov og i samarbeid med foreldre. De fleste sover ute i vogn, men vi legger også til rette for seng/madrass om det er behov for det. 

 

PROGRESJONSPLAN I HENHOLD TIL FAGOMRÅDENE Maurtua

 

Dette var litt om oss på Maurtua. Du er hjertelig velkommen til å sende en mail om du skulle lure på noe. 

Hilsen alle oss som jobber på Maurtua :-)