Mellomfløy

Mellomfløy er den delen av barnehagen med en 1-2 års avdeling og to 2-3 års avdeling.. Dette er for noen av barna, deres første møte med "den store barnehagen". Fløyen er delt inn i tre avdelinger som heter Skogsmaur, Sukkermaur og Tusenbeinet. Hverdagen vår preges av humor, glede og masse lek.

I år er det til sammen 41 barn på mellomfløy i alderen 1 til 3 år.

Når barnet ditt er 2 år er det mye som skal læres; hendene skal vaskes etter dobesøk, skoene skal stå på plassen sin, en må sitte på stolen når man spiser, vente på tur og være god mot andre m.m. Listen er lang på alt man skal lære. I barnehagen skjer denne læringen i samspill med andre barn og voksne. Vi bruker god tid og legger opp til at barna skal kunne klare mest mulig selv. 

3-åringene har et spennende liv, grovmotorikken begynner å falle på plass og nye muligheter åpner seg. Vi har klatrevegg både inne og ute som er veldig populært blant barna.

Vi vil at barna skal oppleve en følelse av mestring og oppmuntrer barnet til å utfordre seg selv under kontrollerte former under oppsyn av voksne. ‘’I leken er barnet et hode høyere enn seg selv’’ (Vygotskij) Med dette mener vi at leken for barnet oppleves mer som en tilstand i motsetning til en aktivitet. I denne tilstanden kan barnet på egenhånd, og i samspill med andre barn fungere som sin egen læremester. Dette er noe av grunnen til at leken er helt esensiell for både glede og læring!

Språket begynner å stor grad å falle på plass i løpet av 3-årsalderen og den kroppslige kommunikasjonsformen begynner å dele plass med den verbale. Vi ser an barnegruppen og tilrettelegger til språkutvikling, og er med på å oppmuntre barna til å snakke og undre sammen med andre barn og voksne. Vi arbeider med å la barn sette ord på følelser og hva de tenker, dette er viktig med tanke på sosial kompetanse, språkutvikling og empati. Ved å jobbe målrettet med språket tilrettelegger vi også for at barna skal ha et godt utgangspunkt til å leke rollelek og samarbeide i denne viktige lekformen.

Leken er viktig og er en kilde til læring. Vi setter LEK øverst på pallen! 
Gjennom lek øver barna seg på livet, og det er spennende. Vi ønsker å inspirere og legge til rette for mye lek på Maurtua. 

       

I løpet av året jobber vi med nøkkelord. Disse henger rundt på avdelingen og byr på mange gode samtaler. Vi innreder også rommene etter det barna interesserer seg for. Rommene kan derfor endre seg flere ganger i løpet av året. 

På Maurtua har vi fokus på små grupper. Vi bruker store deler av dagen i små grupper. Dette gjør vi for å oppnå en bedre lek, for å kunne se enkeltbarn og for å skape gode og trygge relasjoner. Vi har fokus på konstruksjonslek, rollelek, litteratur og grovmotoriske aktiviteter. 

 

        

 

Når barnet ditt sier: " Idag har jeg bare lekt", da har barnet ditt lært noe om:

 • turtaking
 • følge spilleregler
 • ta imot beskjeder
 • løse konflikter
 • lyttet til
 • lytte
 • fordele roller
 • bearbeidet følelser
 • prøve og feile
 • oppleve mestring
 • tilegnet seg kunnskap
 • brukt fantasien
 • Vist omsorg
 • opplevd glede og humor
 • Øvet seg på å kommunisere
 • Vært en del av et fellesskap
 • Bygget selvtillit
 • Opplevd samspill mellom barn-barn og barn-voksen. 

 

I forhold til hviling legger vi til rette for soving for to - og treåringene. Dette gjør vi i forhold til barnas behov og i samarbeid med foreldre. De fleste sover ute i vogn, men vi legger også til rette for seng/madrass om det er behov for det. 

 

PROGRESJONSPLAN I HENHOLD TIL FAGOMRÅDENE Maurtua

progresjonsplan 3 år - Oppdatert

 

Dette var litt om oss på Maurtua. Du er hjertelig velkommen til å sende en mail om du skulle lure på noe. 

Hilsen alle oss som jobber på Maurtua :-)