Bikuba

Bikuba er avdelinga for 4 åringene i barnehagen. Hos oss er leken det viktigste. Lek og fantasi trenger opplevelser for å utvikles. Disse felles opplevelsene og felles preferansene ønsker vi å gi barna på Bikuba, slik at LEKEN blomstrer. Tlf: Bikuba 47780105

I år er det 24 barn på Bikuba, 2 pedagoger, to fagarbeidere, to assistenter og en lærling. Vi er 7 og 8 voksne på avdelinga hver dag.
 
 
Hvorfor er leken så viktig?
Når barnet ditt kommer hjem fra barnehagen og du spør: "hva har du gjort i dag? Da svarer ofte barnet: "bare lekt"
Det barnet gjør gjennom å leke er blant annet å:

Øve på å vente på tur
Følge spilleregler
Ta imot beskjeder
Løse konflikter
Lytte og bli
Lytte til
Fordele roller
Bearbeidet følelser
Prøve og feile
Oppleve mestring
Tilegnet seg kunnskap
Brukt fantasien
Vise omsorg
Opplevd glede og humor
Øve seg på å kommunisere
Vært en del av et fellesskap
Bygget selvtillit
Opplevd samspill mellom barn-barn og barn-voksen.

Mandag, onsdag og fredag leker vi i mindre grupper på formiddagen. Vi bruker de ulike rommene på avdelinga og har ulike aktiviteter. Vi har et kunstrom, to avdelingsrom, et rom med konstruksjonslek og avdelinga med familielek, bøker og ulike brettspill.
Hver tirsdag har vi utedag. Da er vi ute hele dagen og spiser 2 måltider ute. Vi flytter innerommet ut og lager til ulike aktiviteter ute sammen med barna. Torsdagen er turdagen vår. Da går vi til "skautrollan" og tilbringer dagen i skogen.
 
         
 

Progresjonsplan i henhold til rammeplanen
 
I forhold til overgangen fra bikuba til skautrollan så er det en klar fordel at vi deler avdeling med skautrollane fra før. Vi er sammen med dem hver morgen og ettermiddag. I tilegg er vi sammen hele tirsdagen på utedagen vår. Vi har fokus på relasjonsbygging på tvers av avdelingene og til de voksne på andre avdelinger. Hver tirsdag og torsdag har vi turdag slik at barna er vant til å være ute hele dagen, lage mat ute og ikke minst bruke utedo. I tillegg bruker vi rommene som Skautrollane disponerer i barnehagen. 
 
"Voksne må klare å la seg rive med og akseptere at ikke alt krever definering og logiske forklaringer. Akkurat slik barn klarer. Dersom voksne greier dette, er det en enorm anerkjennesle av barns lek, læring og barndom. Da befinner vi oss i pedagogikkens hjerte (Holte, 2015)