Bikuba

Bikuba er stedet for 4 åringene. Her er det samtale, lek og samarbeid som er fokus. På bikuba er vi opptatt av å være en god venn og ha gode venner.

I år er det 25 fantastiske barn som tilhører denne avdelingen. Vi ønsker at avdelinga skal være preget av humor, glede, trygghet og omsorg.
 

Tirsdag og torsdag er turdag for 4 åringene. Da deler vi gruppa i to og drar til Skautrollane sitt område sammen med en liten gruppe fra tusenbeinet.  Av og til tar vi oss også en tur til andre steder i nærområde.


Vi har fokus på rollelek, språk og gode samtaler. Vi jobber også med prosjekter utfra barnas interesser eller som vi ser kan fenge gruppa vår. Vi deler oss i grupper og driver ulike aktiviteter. Vi har også fokus på LEK og lekens egenverdi. Mye læring skjer i leken og vi vil at alle barna skal få oppleve den fantastiske følelsen av å glemme tid og sted i leken. Vi lager ulike miljø som kan inspirere barnas lek og fantasi. Nytt av året er at vi har fått en fantastisk fin hems. Her oppe ligger det tilrette for rollelek, bygg og konstruskjonslek og lesekrok. Her kan alle barn fra kl.0800 finne en god venn  å leke med og ellers kan mor/far få gitt viktig innformasjon til en voksen på Bikuba som befinner seg oppe på hemsen.

I den nye rammeplanen er det blitt understreket at barna har behov for hviling i løpet av barnehagedagen. Dette har vi tenkt å praktisere gjennom en hvilestund rett etter 1.måltid før vi går ut. I denne stunden (10-15min) vil vi fokusere på lytte til rolig musikk, lydbøker eller en voksen som leser/forteller eventyr mens barna ligger og slapper av. Dette er fordi barna trenger en pause og en pust i bakken i løpet av en hektisk barnehagedag.
 
 
Progresjonsplan i henhold til rammeplanen
 
I forhold til overgangen fra bikuba til skautrollan så er det en klar fordel at vi deler avdeling med skautrollane fra før. Vi er sammen med dem hver morgen og ettermiddag. I tilegg er vi sammen hele tirsdagen på utedagen vår. Når vi nærmerer oss sommeren så vil vi ta i bruk flere av rutinene til skauen, samt samtale mye om overgangen. Hver tirsdag og torsdag har vi tur dag slik at barna er vandt til å være ute hele dagen, lage mat ute og ikke minst bruke utedo.
 
             
Her har vi prosjektrom som vi endrer etterhvert som vi ser hva barna er opptatt av. 
 
                 På hemsen har vi et rom til rollelek, vi har rom med klosser, douplo og et bibliotek. Her leker både 4 og 5 åringene.                                               
 
Vi har også ett flott musikkrom. Med plass til å danse, synge og det er anledning til å spille på instrumenter. 
 
 
BARNA ER DET MEST VERDIFULLE DERE HAR - VI LOVER Å TA GODT VARE PÅ DE!!!