Skautrollan

Skautrollan er avdelinga for 5-åringene i barnehagen. Vi er på et flott uteområde 3 dager i uka og har 5-årsklubb en av dagene vi er i barnehagen. Vi har fokus på god rollelek og sosiale ferdigheter, og ønsker å gjøre barna godt rustet til skolestart.

    

Barnehagenen har fått ny Rammeplan

Rammeplanen sier noe om hva barna skal innom i de ulike fagområdene. Her kan dere lese om hva vi skal Skautrollan har fokus på i forhold til fagområdene:

PROGRESJONSPLAN I HENHOLD TIL FAGOMRÅDENE

Rammeplanen sier også noe om hviling og hvor viktig dette er i barnas hverdag. Vi legger til rette for rolige aktiviteter i hytta vår på heia og det å sitte rundt pålplassen å spikke er rolig for barna.

Vi tilrettelegger også slik at barna får inn å hvile når vi er i barnehagen tirsdag og torsdag. Ser vi ellers at det er behov for hviling, prøver vi å tilrettelegge for dette. 

 

Svømming og vanntilvenning 

Barnehagesvømming er et tilbud til de eldste barna i regi av Vennesla kommune. Innenfor de rammene vi har, får alle skolestartere tilbud om vanntilvenning i Vennesla svømmehall 5-6 ganger hver. Hvert parti får 45 minutter i bassenget (inkludert ned/opp av vannet) med lek og undervisning.

 

På skauen finner vi på mye gøy.

Vi starter hver dag med ei samling der vi heiser flagget, blåser i trompeten og vi snakker om åssen dagen skal være. Vi bruker mye tid på vennskap. Vi ønsker at alle skal ha gode venner og bli flinke til å leke.

Vi hopper i nettet, vi går på turer i nærmiljøet, leker på foltballbanen, tegner, snekrer, spikker (barna får egen spikkekniv etter at de har klart spikkeeksamen) og vi gjør masse annet gøy. 

    

   

Hver dag har vi en sjef og en hjelper som hjelper oss med ulike oppgaver. De har ansvar for å kjøre opp tralla med alle tingene våre, de bidrar på morgenmøtet vårt og de ringer i ei bjelle når vi skal samle gjengen, enten når vi skal spise eller andre aktiviteter. 

Overgang barnehage - skole

Siden dette er siste året i barnehagen, jobber vi mye med overgangen til skolen. Vi snakker om det å begynne på skolen og det er kjempe stas å leke skole. 

I 5-årsklubben øver vi på å rekke opp hånda og vi leker på en måte skole. Vi voksne er liksom lærere og hjelper barna når de trenger det. Barna får klistermerker i bøkene sine og vi har mye fokus på mestringer og at vi er gode nok. 

På våren besøker vi de skolene som barna skal begynne på, og sammen med foreldrene fyller vi ut et skjema som vi sender til skolen. Her står det litt om hva barna kan, hva de eventuelt trenger hjelp til og andre ting som vi mener kan være greit for skolen å vite noe om.

 

5-årsklubb

Hver torsdag har vi 5-årsklubb. Barna samles og vi synger sanger og tar opp ulike temaer på en spennende og lekpreget måte. Alle barna har hver si bok de jobber i, og vi følger denne boka og de uliketemaene den tar opp. 

De ulike temaene vi er innom:

 • Meg selv
 • Mønster
 • Former
 • Måling
 • Tall
 • Plassering
 • Sortering
 • Stavelser
 • Rim
 • Symboler
 • Bokstaver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortell meg.........

fortell meg

at jeg er nok,

at jeg kan noe,

at jeg betyr noe.

Fortell meg det.

 

Ikke fortell meg

det jeg gjorde,

eller det jeg kunne gjort,

eller det jeg burde eller skulle gjort.

Nei, ikke fortell meg det.

 

Fortell meg heller

at jeg er noe,

at jeg kan noe,

at jeg betyr noe.

Fortell meg heller det.

 

Jeg trenger det,

skjønner du.

Jeg trenger det så sårt.

Jeg trenger en søyle av trygghet

å lene meg mot gjennom livet.

Jeg trenger det,

skjønner du,

for det er så værhardt å leve. 

Ragnhild Bakke Waale