Vuggestua

Vi er inspirert av Reggioemilia filosofien, som ikke bare har et flott barne-syn men også alderseindelte avdelinger. Voggestua er 1 åringens første møte med barnehagen. Vi holder til i et eget hus med et flott og skjermet uteområde som er tilrettelagt for de aller minste

 PROGRESJONSPLAN I HENHOLD TIL FAGOMRÅDENE Voggestua (7)

                        

Som 1 åring er det mye som skal utforskes og læres. Barndommen er en lang læringsprosess og vi ønsker å bidra til at barna etterhvert møter utfordringer og motstand på en konstruktiv måte. For å gi barna en god sosial kompetanse jobber barnehagen daglig med empati, samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet. Vi tilpasser innholdet ut fra barnas alder.

Vi har et eget "buldrerom" hvor barna kan utfolde seg grovmotorisk. De andre rommene på avdelingen forandrer vi etter barnas interesser og barnas utvikling. Vi jobber daglig med språkstimulering og presenterer nye nøkkelord hver måned - disse studerer vi litt ekstra.
Vi har også et sanserom som er utrolig spennende for barna å utforske.

Det er viktig for oss at barna blir trygge i barnehagen. Vi bruker god tid til tilvenning og foreldrene tar aktiv del i tilvenningsfasen. Dagene på Vuggestua er preget av omsorg, lek, læring og tilstedeværende voksne.

"Det du legger inn av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter kommer ut igjen som psykisk helse og mestring hos barna du jobber med" (se barnet innenfra).

"Sånn he mi det hos oss."