Beredskapsplan/forebygge vold og overgrep

BEREDSKAPSPLAN

https://start.pblmentor.no ( med personlig kode) finner dere alt som har med helse , miljø og sikkerhet 

Dett gjelder både for å ivareta og forebygge . Under barn og helse finner dere bla hva dere må gjøre om det er mistanke om overgrep o.l

Handlingsplan mot vold og overgrep vennesla kommune