Handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn

01.01.2021 fikk vi ny barnehagelov. På bakgrunn av ny lov ble denne Handlingsplanen for et trygt og godt barnehagemiljø laget. Denne planen skal sikre at alle barn opplever inkludering og at de er med i lek. Barna skal ha det trygt og godt både fysisk og psykososialt. Barna skal oppleve at de har rett til medvirkning og medbestemmelse, og oppleve at de hører til barnehagens fellesskap.