Branninstruks

Alle ansatte må til enhver tid vite hvilken oppgave de har om det skulle brenne i barnehagen