Familiesenteret

"Barna er det kjæreste vi har, og vi gjør alt vi kan for at de skal ha det bra" - Familiesenteret

Familiesenteret gir foreldre- og familiestøttende rådgivning og veiledning til familier med barn og unge fra 0-20 år. Tjenesten er et lavterskeltilbud for familier i kommunen. Brukere kan selv ta kontakt med familiesenteret, barnehagen vil også kunne formidle denne kontakten. Familiesenteret arrangerer COS-kurs for foreldre.

Trenger du noen å snakke med ta kontakt. Gratis tilbud.

familiesenteret

kos kurs