Personalsamarbeid

Mål: En stabil personalgruppe som trives, og ønsker å videreutvikle seg i jobben.

Vi har store forventninger og krav til vår barnehage. Våre medarbeidere deler på erfaringer og lærer av hverandre. Vi skal ha glade, trygge og nysgjerrige barn, fornøyde foreldre og et kompetent personale som trives på arbeidsplassen. Vi jobber hele tiden med kompetanseheving av personalet.

Vi forventer at alle er lojale til bestemmelser som er fattet.  Alle deltar i planarbeid, hvor de ansattes ytringer blir hørt

Vi vil at alle i personalgruppen skal tørre å si sin mening, og godta hverandres ulikheter.

For å oppnå dette må vi jobbe med felles spilleregler:

  • Personalmøter gir rom for å diskutere ting som rører seg i arbeidsmiljøet
  • Sosiale sammenkomster, hemmelig tur, studietur
  • Stillingsbeskrivelser
  • Nytilsatte får introduksjon som sikrer at de blir kjent m barnehagen på alle måter
  • Kurs
  • Medarbeidersamtaler
  • Veiledning og planleggingsdager