Egenledelse i lek og læring

Egenledelse danner det viktigste grunnlaget for utvikling og opprettholdelse av vennskap, forebygge mobbing og ferdigheter innen sosialkompetanse. Rolleleken er spesielt godt egnet til å utvikle egenledelse i lek og læring.