Handlekraftige voksne- trygge barn

Vennesla og Iveland ønsket å inngå et samarbeid med RVTS Sør, som en del av sin handlingsplan mot vold i nære relasjoner. RVTS Sør bidrar med kompetanseutviklingsprogrammet MenneskeMøteAkademiet (MMA). MMA er et rammeverk for implementering av kunnskapsbasert praksis. Sentralt i programmet er utviklings - og traumeperspektivet, fordi livsbetingelser og stress påvirker utvikling og fungering.

Programmet baserer seg på en erkjennelse av at kompetanseutvikling, læring og kvalitetsutvikling best skapes i dialog. Programmets innhold blir derfor utformet i samarbeid mellom RVTS Sør, Vennesla og Iveland kommune.

 

Informasjon - Handlekraftige Voksne - Trygge barn