Kjernegruppe

Kjernegrupper er et lavterskel og individrettet tilbud til barn og unge fra 0 – 24 år som det er knyttet en bekymring rundt. Et samarbeid mellom barnehage, familien, Familiesenter, helsestasjon og andre samarbeidspartnere ved behov.

En kjernegruppe er løsningsfokusert og opptatt av at en gjennom dialog kommer frem til gode og konkrete løsninger til beste for barnet. Arbeid med kjernegrupper er nytt for barnehagene i Vennesla. Det er SLTkoordinator Indira Derviskadic som har jobbet for at kjernegrupper bør jobbes med også i barnehager, ikke bare i skolen.

Det er nytt at vi har disse møtene i barnehagen. Det kan være ved samlivsbrudd eller at vi ser andre grunner til at det kan være bra. 

Tiltak en kan sette i gang med etter møte med kjernegruppe:

  • Ulike tiltak i barnehagen - trening av sosiale ferdigheter, grensesetting, motoriske ferdigheter, kognitive ferdigheter etc.
  • Samkjøring med barnehage og foreldre. Vi blir enige om hvordan vi løser ulike situasjoner. For eksempel hva gjør vi når barnet blir kjempe sint.
  • Foreldreveiledning fra Familiesentre - der en tar tak i det foreldrene trenger hjelp til.
  • Trenger foreldrene økonomisk hjelp kan kjernegruppe hjelpe i forhold til NAV for råd og veiledning. 
  • Har foreldrene et lite nettverk kan en koble på Frivilligsentral eller Mulighetenes hus.
  • Kjernegruppa skal sikre at alle "drar" i samme retning og er orientert om tiltak som de ulike har satt igang.
  • Lista over hjelpetiltak og fordelene er lang, slik at en kan skreddersy den beste løsninga for familien.