Bærekraftig utvikling

Rammeplanen skriver at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. Det handler om at mennesker som lever i dag får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.

   

Her hos oss 

Rydder vi søppel, både etter oss og den søpla vi ser der vi er.

Sorterer vi søppel sammen med barna, og forklarer hvorfor vi sorterer. Vi synliggjør dette for foreldrene og oppfordrer dem til å sortere med barna hjemme.

Vil vi redusere matsvinn. Vi tar små porsjoner og har vekt på at vi skal hive minst mulig. Vi spiser rester, handler inn kun det vi trenger og har 1 kjøttfri dag i uka.  

Reduserer vi plast rundt oss. Eks vi bruker ikke blå poser på skoene, men oppfordrer alle til å ta av seg på beina når de kommer inn til oss.

Vi vil at barna skal oppleve naturen. Vi samler inn, undrer oss og bruker sansene i nærkontakt med naturen rundt oss.

 Vi Bruker ikke pekefinger, men lærer barna å sette pris på naturen vår og det vi har rundt oss.