PLANLEGGINGSDAGER 2022-2023

oversikt over planleggingsdagene som barnehagen er stengt

PLANLEGGINGSDAGER  I  LØPET AV  BARNEHAGEÅRET 2022-2023

Disse planleggingsdagene er samkjørt med skoleruta. Det vil i tilegg bli en planleggingsdag som ikke er fastsatt enda

 

 

August:

Planleggingsdag: 15 august

Tilvenningfor nye barn fra 1.august. vi ønsker alle velkommen til et nytt barnehageår

 

 Oktober:

Høstferie for skolene uke 40, si fra hvis ditt barn skal ha fri

Planleggingsdag fredag 21.oktober – barnehagen stengt.  RVTS sør: kurs for alle barnmehagene i vennesla

 

Januar:

Planleggingsdag: mandag 2 januar- rvts traume basert opplæring

 

Mai:

Planleggingsdag: 19 mai (inneklemt)

 

Juni : 23 juni. Nytt team, klarglre avdelingene for neste år.rolleavklaring, belbin

 

 

 

Juli Sommerstengt de to siste ukene i juli  ( 2022 er dette uke 29 og 30)

 

 August:2023

Planleggingsdag: MANDAG 14 AUGUST

Nytt barnehageår starter 1august. Tilvenning for nye barn beg 1 august 

 

(Personalet har månedlige møter og 5 planleggingsdager i løpet av året. Planleggingsdagene er barnehagen stengt. Personalmøtene blir avviklet på kveldstid, og berører ikke barnas hverdag.)

Arrangement eller andre ting som skjer spontant vil vi informere om underveis på hjemmesiden

ALLE FESTER OG MARKERINGER FÅR DERE AVDELINGSVIS