Viktige datoer/planleggingsdager

VIKTIGE DATOER  I  LØPET AV  BARNEHAGEÅRET2020-2021  August 2021 er helt neders

 

August:

Planleggingsdag: 13-14 aug 2020

Tilvenningfor nye barn fra 17.august. vi ønsker alle velkommen til et nytt barnehageår

 

 

September:

 

 

        

Oktober:

Høstferie for skolene uke 40, si fra hvis ditt barn skal ha fri

Planleggingsdag fredag 16.oktober – barnehagen stengt. 

FN – dagen: markeres i uke 42 for skautrollbarna

 

November:

 

 

Desember:

 

Luciamarkering:se egen info. fra hver avdeling

Nissefest:egen lapp( mnd plan)

 

 

Januar:

Planleggingsdag: 4 januar

 

Februar:

 Samefolkets dag:  6.februar

Vinterferie uke 8 – Gi beskjed dersom ditt barn skal ha fri

Kongens gebursdag: 21 februar

 

Mars:

Karneval /Fastelavnsfest: se månedsplan /egen lappKarnevalet vil være en del av prosjektet. Informasjon om de ulike temaene vil dere få beskjed om når det nærmer seg. Målet er at det skal være lett å kle seg ut for de barna som ønsker det (uten at det trengs å kjøpe noe, vi hjelper gjerne til)

 

Påske :onsdag før skjærtorsdag holdes stengt pga lite oppmøte denne dagen. det kan søkes om at barnehagen skal være åpen se vedtekter.

 

 

 

April:

 

Mai:

Planleggingsdag: 14 mai

Grunnlovsfeiring i barnehagen:Vi feirer denne dagen  i forkant av 17 mai. se egen lapp

 

Juni:

 Sommerfest (avdelingsvis, på skauen blir det fest med overnatting)

 

Juli Sommerstengt de to siste ukene i juli  ( 2021 er dette uke 29 og 30)

 

 August:2021

Planleggingsdag: Torsdag 12.august og fredag 13 august

Nytt barnehageår starter 16 august. Tilvenning for nye barn beg 17 august 

 

(Personalet har månedlige møter og 5 planleggingsdager i løpet av året. Planleggingsdagene er barnehagen stengt. Personalmøtene blir avviklet på kveldstid, og berører ikke barnas hverdag.)

Arrangement eller andre ting som skjer spontant vil vi informere om underveis på hjemmesiden